Blíž ke zdrojům Země

Pilotové zakládání a pažící stěny

Pilotové zakládání a pažící stěny

Rodinný dům Únětice

 Maloprůměrové piloty tvoří systém opěrných bodů, na kterých je založena dřevostavba rodinného domu. Důvodů pro pilotové založení tohoto typu je několik.

  • dobrá únosnost v základových poměrech nevyhovujících pro běžné zakládání na pasech
  • úspora nákladů způsobená malým množstvím betonu, i malou pracností při realizaci
  • minimalizace plochy styku budovy s podložím (nízkoenergetické domy)
  • rychlé provedení pilotových základů

 

Vyhledávání

Kontakt

HF VRTY, s.r.o., sídlo společnosti Homole 198, České Budějovice, 370 01 608839560 - Ing. Libor Farský - vrtmistr, jednatel 608556680 - Ing. Martin Hlaváček - vrtmistr, závodní, jednatel