Blíž ke zdrojům Země

Pilotové zakládání a pažící stěny

Pilotové zakládání a pažící stěny

Maloprůměrové piloty tvoří systém opěrných bodů, na kterých je založena dřevostavba rodinného domu. Důvodů pro pilotové založení tohoto typu je několik.

  • dobrá únosnost v základových poměrech nevyhovujících pro běžné zakládání na pasech
  • úspora nákladů způsobená malým množstvím betonu, i malou pracností při realizaci
  • minimalizace styku budovy s podložím (nízkoenergetické domy)
  • rychlé provedení pilotových základů

Pažící stěny provádíme pomocí ocelových stojin, zabetonovaných do předvrtaných otvorů. Do přírub těchto nosníků se osazují železobetonové panely, které tvoří vlastní plochu pažící stěny.

Vyhledávání

Kontakt

HF VRTY, s.r.o., sídlo společnosti Homole 198, České Budějovice, 370 01 608839560 - Ing. Libor Farský - vrtmistr, jednatel 608556680 - Ing. Martin Hlaváček - vrtmistr, závodní, jednatel